09 maio 2007

Parques Nacionais do Japão

Nippon Kokuritsu Koen

Shiretoko
Akan
Taisetsuzan
Shikotsutoya
Bandai – Asahi
Nikko
Joshin-etsu
Chubusangaku
Hakusan
Fuji / Hakone/ Izu
Isejima
Daisen /Oki
Asokujiu
Saikai
Marishima Yaku

Nenhum comentário:

Hora Mundial